Tatu Saarikko

Yksi Helsinki Hemp & Herb- messujen sunnuntaipäivän pääpuhujista on Tatu Saarikko. Kokemusasiantuntijana toimiva sekä lähi-ja ympäristönhoitajatutkinnot suorittanut Tatu (s. 1979) toimii myös varapuheenjohtajana Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys Ry:ssä sekä Turun seudun kannabisyhdistyksessä (Tusky).

Tatu Saarikko pitää esitelmän messujen viimeisenä päivänä, sunnuntaina 13.8 klo 12.30-13.00 aiheesta

Lääkekannabiksen omakasvatus: mitä on hyvä tietää

Cannabis Sativa on Tatun elämässä merkityksellinen. Hän on tutkinut sekä käyttänyt hamppua ja kannabista 1990-luvun lopulta alkaen tutustumalla sen eri osa-alueisiin niin hyöty-, lääke- kuin päihdekonteksteissa verkostoituen ja tehden yhteistyötä lukuisten tahojen ja toimijoiden kanssa. Motivaatio ja luottamus vahvistuivat hampunsiementen ravitsemuksellisten ominaisuuksien, kannabiksen lääkinnällisten vaikutusten ja koko kasvin hyötypotentiaalin oivaltamisen ansiosta. Tutuiksi ovat tulleet hampun (sativa, indica, ruderalis) lajikekannat monipuolisine muunnoksineen sekä erilaisine ominaisuuksineen ja käyttötarkoituksineen.

Ensimmäisen ammattitutkintonsa Tatu suoritti Turussa sattuvasti tulevaisuutta enteillen osoitteessa Hamppukatu 2. Tämän jälkeen hän opiskeli ympäristönhoitajaksi Tampereella ja teki opinnäytetyönsä Hamppu – ekologinen vaihtoehto synteettiselle maailmalle. Lähihoitajaksi valmistuminen toteutui mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmasta Naantalissa. Tatu kouluttautui aikanaan mm. päihdetyön tukihenkilöksi sekä päihdeneuvojaksi ja on vuosien mittaan osallistunut aiheen tiimoilta moniin tilaisuuksiin ja seminaareihin. Hamppumarssien toteuttaminen eri paikkakunnilla on kuulunut Tatun ohjelmaan vuodesta 2000 alkaen. Lääkekannabisreseptin saatuaan hän on mm. kouluttanut päihdetyön ammattilaisia kannabiskokemusasiantuntijana.

Kannabiksen lääkinnällisen käytön soveltaminen itselääkintätyyppisesti johti aikoinaan muutamassa vuodessa siihen, että yhteistyö lääkäreiden kanssa Tatun yrityksistä huolimatta valitettavasti päättyi. Viralliselta puolelta hän ei saanut toimivaa hoitokeinoa kroonisten selkäkipujensa hoitoon, hallintaan ja parantamiseen. Vastauksena oli kannabishoidon toimivuuden väheksymistä, sen kieltämistä, ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden sekä hoitotahdon mitätöimistä. Omakohtaiset voimaannuttavat kannabiskokemukset ohjasivat kuitenkin toimimaan vastoin lääkäreiden ohjeita ja suosituksia. Hän jättäytyi virallisen hoidon ulkopuolelle kymmeneksi vuodeksi kunnes sai Bedrocan reseptin löytämältään erikoislääkäriltä. Tätä ennen ainoa keino turvata jatkuva säännöllinen lääkitys oli kasvattaa kannabista itse lääkinnällisessä tarkoituksessa. Tämä johti viranomaisselvityksiin, epäilyihin, syytöksiin, syrjäyttämisyrityksiin ja tuomioihin.

Tatun näkemyksen mukaan potilaiden motiivit ja tarkoitukset on syytä ottaa aina kunnioittavasti huomioon. Automaattinen kannabislääkityksen toimivuuden kieltäminen ja omien kokemusten mitätöiminen eivät ole enää nykytiedon valossa asiallisesti perusteltavissa. Käypä hoito -normisto kaipaa päivitystä, koska tämän hetkinen väheksyvä suhtautuminen lääkekannabista ja sen käyttäjiä kohtaan luo ainoastaan vääristynyttä ja valheellista kuvaa todellisuudesta, jossa kannabiksesta on mullistavaa hyötyä erilaisten sairauksien/oireiden hoidossa. Imago muuttuu parhaillaan rakentavasti joka mantereella: Kannabis, kannabinoidit ja terpeenit ovat osaltaan keskeisiä elementtejä sairauksien parantamisessa, kokonaisvaltaisen terveyden tehostamisessa sekä huipputason hyvinvoinnin ylläpitämisessä.